Chuyên trang đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Quảng Trị

Giải pháp chuyển đổi số của ngành Nội vụ KHÁM PHÁ NGAY

Hệ sinh thái đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC mới thực hiện Nghị quyết 182/NQ-CP của Chính phủ
và Công văn 4947/UBND-VX ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Tại sao chúng ta lựa chọn giải pháp này?

Học mọi lúc mọi nơi

Chỉ cần có điện thoại máy tính bảng, laptop hoặc TV kết nối Internet

Đảm bảo về chất lượng

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng vẫn được đảm bảo như hình thức trực tiếp, kiến thức được cập nhật liên tục, dễ dàng chia sẻ

Thay đổi để thích ứng

An toàn cho bản thân, gia đình và an toàn cho cộng đồng trong mùa dịch

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt

Cải cách hành chính trong bối cảnh mới

Lê Quang Vịnh

(0)

Miễn phí

Học viên nói về chúng tôi

Xem thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Các lớp thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021 của tỉnh Quảng Trị XEM THÊM CÁC LỚP